Ten, kto w kontaktach z ludźmi przestrzega dobrych manier, żyje z procentów.
Ten, kto je lekceważy, traci swój kapitał

Hugo von Hofmannsthal

Bez względu na wykonywany zawód, zajmowaną pozycję, płeć czy wiek każdy człowiek powinien posiadać i ciągle doskonalić umiejętności przydatne zarówno w życiu codziennym, jak też w oficjalnych i wyjątkowych okolicznościach. Do umiejętności tych z całą pewnością można zaliczyć znajomość dobrych manier i etykiety. W dzisiejszym świecie, który coraz szybciej staje się globalną wioską, praktyczna znajomość zasad savoir-vivre’u i różnic międzykulturowych – bądź też jej brak – często jest czynnikiem decydującym o odniesieniu sukcesu bądź też porażki. Nieskrępowane zachowanie podczas powitania, przedstawiania się, rozmowy i postępowania przy stole, znajomość dress code’u czy różnic kulturowych stanowi przepustkę do lepszego postrzegania danej osoby przez otoczenie i czyni z niej pożądanego uczestnika każdego spotkania biznesowego czy towarzyskiego.

Dawniej zasady savoir-vivre’u miały zastosowanie przede wszystkim podczas spotkań osób należących do wyższych sfer oraz towarzyszyły pracy dyplomatów. Obecnie wiele osób odczuwa potrzebę głębszego zapoznania się z zasadami etykiety i dobrymi manierami, aby czuć się bardziej komfortowo zarówno w sytuacjach codziennych, jak też w sytuacjach nadzwyczajnych. Nasze szkolenia pomogą odszyfrować dopiski pojawiających się na zaproszeniach, rozsadzić gości przy stole zgodnie z zasadą precedencji czy odpowiednio dobrać sztućce i posługiwać się nimi we właściwy sposób.