30.11.2022

Książka "Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre'u"

Książka jest przewodnikiem po zasadach dobrych manier i savoir-vivre’u. W przystępny sposób opisuje zagadnienia z zakresu protokołu dyplomatycznego i etykiety, a także reguły obowiązujące w sytuacjach codziennych. Informacje teoretyczne wzbogacone zostały rysunkami oraz praktycznymi przykładami.

W kolejnym już - trzecim - wydaniu uwzględnione zostały zmiany we współczesnej etykiecie, będące następstwem nowych sposobów i narzędzi komunikacji, nowych sposobów przemieszczania się oraz różnic międzykulturowych. 

W ksiażce przybliżono najbardziej istotne tematy z zakresu protokołu dyplomatycznego, etykiety oraz reguł savoir-vivre’u, w tym m.in.:
• podstawowe pojęcia stosowane w dyplomacji;
• zasadę precedencji i jej następstwa;
• przygotowanie wizyt na wysokim szczeblu oraz negocjowanie i podpisanie porozumień międzynarodowych;
• podstawy organizacji uroczystości i ceremonii oficjalnych;
• protokół dyplomatyczny w organizacjach międzynarodowych (ONZ, NATO, Unii Europejskiej, Radzie Europy);
• zasady korespondencji dyplomatycznej i oficjalnej oraz netykiety;
• reguły organizacji przyjęć oraz spotkań towarzyskich i etykietę w biznesie.

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników szeroko pojętej administracji publicznej, dyplomatów oraz przedstawicieli świata biznesu. Zainteresuje również studentów stosunków międzynarodowych, zarządzania, turystyki i hotelarstwa.

Książka jest dostępna zarówno w tradycjnej, papierowej wersji, jak też w formie e-book'a ksiegania Wydawnictwa Wolters Kluwer