Seminaria indywidualne

Art of Manners Szkoła Dobrych Manier oferuje wykłady i warsztaty przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców: pracowników firm i instytucji publicznych, kadry menadżerskiej, osób publicznych oraz często wyjeżdżających za granicę czy utrzymujących relacje z przedstawicielami dyplomatycznymi i zagranicznymi kontrahentami, członków obsługi restauracyjnej i hotelowej, jak również dzieci i młodzieży. Oferta skierowana jest nie tylko do grup zorganizowanych, ale obejmuje również szkolenia indywidualne. Warto pamiętać, iż na doskonalenie znajomości savoir-vivre’u i etykiety oraz bieżące śledzenie zmieniających się trendów nigdy nie jest za późno, z drugiej zaś strony – wiele osób czuje potrzebę doskonalenia swoich umiejętności w obszarze dobrych manier i etykiety również poza godzinami pracy. Właśnie ze względu na ograniczony czas wolny osób, do których adresujemy szkolenia, jesteśmy w stanie przygotować ofertę „skrojoną na miarę”. W każdej z takich sytuacji Art of Manners Szkoła Dobrych Manier stara się dostosować się do wymagań stawianych przez Klienta. Proponowane szkolenia mogą odbyć się w uzgodnionym miejscu i czasie oraz obejmować zarówno pojedyncze moduły niezbędne w określonych sytuacjach, jak też stanowić kompleksowe przygotowanie uwzględniające zróżnicowane okoliczności.