Hotele i restauracje

Budowanie pozytywnego wizerunku w tak trudnych branżach, jakimi są branża hotelowa i restauracyjna, wymagają szczególnie intensywnych inwestycji w kapitał ludzki. Szkolenie personelu pracującego na każdym poziomie hotelowej i restauracyjnej struktury organizacyjnej to wręcz obowiązek właścicieli i managerów obiektów hotelarskich i restauracyjnych. Bez regularnych szkoleń nie można utrzymać wysokiej jakości świadczonych usług. Warto podkreślić, że obsługa mająca regularny kontakt z klientem nieustannie potwierdza poziom świadczonych usług i jest kluczowym czynnikiem determinującym osiągnięcie sukcesu lub porażki. Dlatego warto podjąć działania, aby obsługa była najmocniejszym a nie najsłabszym ogniwem tak skomplikowanego organizmu, jakim jest hotel czy restauracja.

Szkolenia proponowane przez Art of Manners Szkołę Dobrych Manier obejmują m.in. przestrzeganie zasad dobrego zachowania i etyki w zawodzie, postępowanie w sytuacjach trudnych, przygotowanie spotkań o zróżnicowanym charakterze, prawidłowy przebieg obsługi, zagadnienia związane z różnicami międzykulturowymi i obowiązującym w branży dress code’m. Warto również skorzystać z audytu hotelowego lub restauracyjnego (narzędzie Mystery Customer – Tajemniczy Klient), co pozwala na profesjonalne określenie słabych i mocnych stron obiektu.