Oferta

Art of Manners Szkoła Dobrych Manier oferuje szkolenia i warsztaty przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców. Zaliczyć do nich można urzędników administracji państwowej, managerów, osoby odgrywające istotną rolę w życiu publicznym czy często wyjeżdżające za granicę lub utrzymujące relacje z przedstawicielami innych państw, członków obsługi restauracyjnej i hotelowej, jak również dzieci i młodzież. Warto pokreślić, iż na doskonalenie znajomości savoir-vivre’u i etykiety oraz bieżące śledzenie zmieniających się trendów nigdy nie jest za późno. Nie można również zapominać, iż odpowiednio wyszkoleni pracownicy stanowią o sukcesie każdej firmy oraz stanowią nieodłączny element przyciągający klientów, współpracowników i partnerów biznesowych. Z kolei najmłodsi – dzieci i młodzież – powinni móc poznawać praktyczne aspekty dobrych manier już od najwcześniejszych lat. Dzieci, które nie sprawiają problemów w miejscach publicznych i potrafią z gracją zachować się przy stole czy na przedstawieniu w teatrze, są nie tylko marzeniem każdego rodzica, ale mają też ułatwiony start w dorosłe życie.

Szkoła Art of Manners specjalizuje się w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i seminariach związanych z dobrymi manierami, etykietą, savoir-vivre’m i protokołem dyplomatycznym. Ich adresatami są zarówno grupy, jak też osoby indywidualne. Szkolenia mogą obejmować zarówno pojedyncze moduły niezbędne w konkretnych sytuacjach, jak też stanowić kompleksowe ujęcie. W zależności od potrzeb oferta szkoleniowa jest każdorazowo dostosowana do specyficznych warunków i wymagań Klienta.